YKB fortbildning

YKB fortbildningskurser är obligatoriska för dig som arbetar inom transportsektorn. Vi utbildar inom samtliga delkurser och håller kurser över hela landet.

Bokning: Kontakta oss
Kommande tillfällen: Kontakta oss

Om YKB fortbildning

Fortbildningen inom YKB är på totalt 35 timmar, uppdelat i 5 olika delkurser på 7 timmar vardera så att det ska bli lättare att gå utbildningen. Oavsett om du endast är intresserad av att köra godstransporter eller persontransporter, behöver du fortfarande gå hela kurser på 35 timmar. Var femte år så behöver du som är yrkesförare även uppdatera ditt yrkeskompetensbevis genom att åter igen gå fortbildningskursen på 35 timmar.

Delkurs ett – Sparsam körning

Detta är en utbildning som lär dig att köra med bättre framförhållning. Du lär dig att accelerera på ett bra sätt och med hjälp av motorbroms och hjälpbromsar minska farten på ett effektivt sätt. Du får också lära dig att bättre utnyttja växellåda och drivlina för bästa ekonomi. Dessutom reduceras utsläppen av skadliga ämnen i vår miljö.

Delkurs två – Gods och persontransporter

Kursdeltagarna uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning. Kursdagen kan i viss utsträckning branschanpassas då lastsäkring och lastning/lossning skiljer sig åt mellan de olika transportslagen. Dessutom får man upplysning om de ekonomiska villkor som gäller för transporter såväl inom som utanför landet.

Delkurs tre – Lagar och regler

Kursdeltagarna uppdateras om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider samt kör- och vilotider inom och utom Sverige. Dessutom genomgång av reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för gods och transporter. Kursen belyser problematiken med människosmuggling och annan brottslighet i samband med gränspassager. 

Delkurs fyra – Ergonomi och hälsa

Upplysa kursdeltagaren om vikten av god hälsa, bra kosthållning och att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt.

Delkurs fem – Trafiksäkerhet

Säkerställa förarnas och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet. Belysa riskerna i trafiken, agerande i krissituationer samt bidra till att företagets anseende höjs.

Har du ett åkeri?

Vi hjälper så väl små åkerier som större åkerier som finns etablerade på flera orter runt om i landet. Vi tar gärna ett helhetsgrepp och kan hjälpa till med planering och genomförande för att ditt åkeri alltid ska vara uppdaterade enligt krav, utan att det påverkar er verksamhet och dagliga drift. Hör av dig till oss så hjälper vi dig att hitta en lösning som funkar för dig eller ditt åkeri!